Succes on track

– et månedligt abonnement til at nå dine mål

 

Din co-pilot i en travl hverdag

Succes on track er for dig som ønsker en co-pilot i en travl hverdag, så du kan sikre vedholdende resultater, mere effektivitet, overskud og livsglæde, både personligt og professionelt.

1x månedlig session over Skype

Til den månedlige 1:1 sparringssession bruger vi en time sammen hvor vi sætter konkrete mål, laver handlingsplaner for den kommende måned og finder frem til de redskaber der skal til for at få succes både personligt og professionelt. Sparringen foregår over Skype.

1 x månedlig telefonsamtale

Telefonopkaldet er med mig som din personlige og professionelle sparringspartner. Formålet er at sætte fokus på ugens udfordringer og hvordan de kan løses med konkrete redskaber, samt at fejre dine succeser, så vi kan skabe flere af dem.

1x ugentligt online check in

Hver uge laver du et ”check in” hos dig selv med en online tjekliste der lander i din indbakke og er med til at skabe fokus.

Enneagrammets personlighedsanalyse

Du får 42 siders personlighedsanalyse med konkrete redskaber til at blive en endnu bedre version af dig selv

1:1 sparring over Skype

1:1 sparringssessioner over Skype vil være med udgangspunkt i dine konkrete udfordringer og ikke mindst hvordan du overkommer dem.

Opfølgning på mail efter hver session

For at sikre den højeste kvalitet af samtalerne, så vil du efter hver session modtage en opfølgning med de vigtigste fokuspunkter, så du har en personlig journal du kan kigge tilbage i.

Handlingsplan

Som en fast del af forløbet vil du arbejde med handlingsplaner for at sikre at du når de mål du sætter dig. De vil både indgå i 1:1 sessionerne og opfølgningen på mail.

Telefonsparring

Med telefonsparring har du altid en co-pilot lige ved hånden til når du har brug for sparring enten professionelt eller personligt. Der er herudover afsat et fast tidspunkt hver måned.

Ugentligt “check in”

Vedholdenhed er nøglen til succes. Derfor vil du hver uge skulle tjekke ind online med spørgsmål og ratings af hvordan det går. Det er en ``tvungen reflektion`` som sikre at du netop holder dig on track.

Succes er ikke noget du får
-det er noget du skaber

(Succescoach, Malene Hein)

Målgruppe

Forløbet er for dig som er ambitiøs og ønsker at udnytte dine ressourcer fuldt ud. Det er for dig som ønsker vedvarende succes i dit professionelle såvel som personlig liv, uanset om du er CEO, leder, projektleder eller nøglemedarbejder.

Investering

Det er for dig som ved at forandring kræver handling og som er parat til at lave den investering det kræver for at nå i mål.

Gevinst

Når du lægger den nødvendige indsats, så er du til gengæld garanteret at din investering giver et livslangt afkast, så du kan udnytte dine ressourcer til at udleve dit fulde potentiale og opnå effektivitet og succes, både personligt og professionelt.

Sparringspartner

Forløbet tager udgangspunkt i dig som det hele menneske og er en skræddersyet process, der fokuserer på din personlige udvikling. Du er igennem forløbet tilknyttet Malene Hein, som din fortrolige sparringspartner, så du får fuld udbytte af din indsats.

Gratis e-bog:

3 sikre trin til vedvarende motivation & succes

For mange handler succes om at præstere godt på jobbet, det kræver hårdt arbejde og til tider så meget fokus at vi kommer til at glemme os selv, og ikke mindst dem omkring os.

Her er en guide der sikrer at du kan brænde igennem uden at brænde ud, så du kan skabe en vedvarende motivation og opnå succes, ikke kun professionelt, men også personligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her, så får du både en gratis e-bog, samt redskaber til at skabe high performance vaner, der sikrer dig personligt lederskab til vedvarende succes.