Executive & life coaching

Personlig & professionel sparringspartner

Executive & life coaching er professionel og personlig sparring til dig der som leder gerne vil arbejde med dit personlige lederskab igennem dine vaner og strategier, så du kan få vedholdende resultater, mere effektivitet, tid, overskud og succes, som kan måles både på livsglæden og bundlinjen.

Value for money

Sparringen består af 3 elementer, 1:1 sparring, handlingsplaner, samt telefonisk opfølgning. De enkelte sessioner afholdes som 1:1 på aftalt location, eller over Skype for at skabe den største fleksibilitet.

1:1 sparring

Formålet med 1:1 sparring er at du styrker dit personlige lederskab igennem high performance vaner, så du kan få vedholdende resultater, mere effektivitet, tid, overskud og succes, som kan måles både på livsglæden og bundlinjen.

Telefoniske opfølgning

Med telefoniske opfølgning har du altid en co-pilot lige ved hånden til når du har brug for sparring ei konkrete situationer. Der er herudover afsat et fast tidspunkt hvor der følges op på de igangværende handlingsplaner.

Opfølgning på mail efter hver session

For at sikre den højeste kvalitet af samtalerne, så vil du efter hver session modtage en opfølgning med de vigtigste fokuspunkter, så du har en personlig journal du kan kigge tilbage i.

Handlingsplan

Som en fast del af forløbet vil du arbejde med handlingsplaner for at sikre at du når de mål du sætter dig. De vil både indgå i 1:1 sessionerne og opfølgningen på mail.

Succes er ikke noget du får
-det er noget du skaber

(Succescoach, Malene Hein)

Målgruppe

Forløbet er for dig som er ambitiøs og ønsker at udnytte dine ressourcer fuldt ud. Det er for dig som ønsker vedvarende succes i dit professionelle såvel som personlig liv, uanset om du er CEO, leder, projektleder eller nøglemedarbejder.

Investering

Det er for dig som ved at forandring kræver handling og som er parat til at lave den investering det kræver for at nå i mål.

Gevinst

Når du lægger den nødvendige indsats, så er du til gengæld garanteret at din investering giver et livslangt afkast, så du kan udnytte dine ressourcer til at udleve dit fulde potentiale og opnå effektivitet og succes, både personligt og professionelt.

Sparringspartner

Forløbet tager udgangspunkt i dig som det hele menneske og er en skræddersyet process, der fokuserer på din personlige udvikling. Du er igennem forløbet tilknyttet Malene Hein, som din fortrolige sparringspartner, så du får fuld udbytte af din indsats.

Gratis e-bog:

3 sikre trin til vedvarende motivation & succes

For mange handler succes om at præstere godt på jobbet, det kræver hårdt arbejde og til tider så meget fokus at vi kommer til at glemme os selv, og ikke mindst dem omkring os.

Her er en guide der sikrer at du kan brænde igennem uden at brænde ud, så du kan skabe en vedvarende motivation og opnå succes, ikke kun professionelt, men også personligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her, så får du både en gratis e-bog, samt redskaber til at skabe high performance vaner, der sikrer dig personligt lederskab til vedvarende succes.